ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μπροσούρα της parekura όπου πιάνουμε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα και κάνουμε μια απόπειρα για συλλογικές απαντήσεις

Σκιαγραφώντας θέσεις και απαντήσεις