Συντονισμός Αναρχικών Κοινοτήτων Αγώνα νότιας-ανατολικής Αθήνας (ΣΑΚΑΝΑ)

“Ως αναρχικοί/αναρχικές,αντιλαμβανόμενοι την συνολική επίθεση που δέχεται το εκμεταλλευόμενο κομμάτι της κοινωνία και αναγνωρίζοντας την ανάγκη οργάνωσης των αναρχικών, δημιουργήσαμε τον Συντονισμού Αναρχικών Κοινοτήτων Αγώνα Νότιας-Ανατολικής Αθήνας. Ο συντονισμός αυτός θεμελιώνεται στους κοινούς αγώνες στις γειτονιές μας και αντιστρατεύεται τις λογικές των κομματικών μηχανισμών και της ανάθεσης της ζωής μας σε κόμματα και κράτος ως πολιτική επιλογή.

Βασισμένοι στις κοινές μας αξίες, λειτουργούμε αντι-ιεραρχικά και με αδιαμεσολάβητες οριζόντιες δομές, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση του αναρχικού λόγου και δράσης.

Σκοπός μας είναι μέσω της αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης, να θέσουμε τις βάσεις για την κοινωνική επανάσταση και τη δημιουργία μιας αταξικής κοινωνίας ελευθερίας και ισότητας. Την αναρχία.”

http://sakana.espivblogs.net